Efter gårsdagens generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig

Tak for indsatsen til Mai-Brit Pedersen som er trådt ud af bestyrelsen.
Ligeledes tak til Cille Toftgaard som ikke genopstillede som suppleant. 
 
Velkomme til Martin Christensen, som går fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem. 
Derud over siger vi også velkommen til to helt nye Mie Kantsø blev valgt til 1. suppleant og Laura Beyer Nielsen blev 2. suppleant. 
 
 
Bestyrelsesposter 2018-19

Formand - André Visholm

Kasserer - Anna Aarup

Seniorformand - Kasper Kristensen

Ungdomsformand - Thomas R. Jessen

Ungdomshjælper - Jan Hansen

Materialer - Gitte Hansen

Sekretær - André Visholm

Formand for Ad Hoc opgaver: Martin Christensen

Sponsorudvalgs medlemmer fra bestyrelsen: Gitte Hansen og Martin Christensen

Dommerbord og dommere: André Visholm

Suppleant 1.: Mie Kantsø

Suppleant 2.: Laura Beyer